Djelatnosti

Djelatnosti

Sanacije armirano betonskih konstrukcija

Sanacije konstrukcija su nužna potreba kako bi se infrastruktura održala u funkciji ili povećala trajnost iste.

U rekonstrukcijskim i sanacijskim radovima koristimo najsuvremenije metode i tehnologije izvođenja.
Od najznačajnijih vrsta radova izvodimo slijedeće: hidrodemoliranje betona vodom pod visokom pritiskom, visokotlačno čišćenje čeličnih i betonskih konstrukcija, statičko ojačanje konstrukcija FRP sustavima, injektiranje betonskih i zidanih konstrukcija, sprečavanje kapilarne vlage, reprofilacija betona, ugradnja zaštitnih sustava.....
Sanacije konstrukcija su nužna potreba kako bi se infrastruktura održala u funkciji ili povećala trajnost iste.

saznajte više >>
Sanacije zidanih konstrukcija

Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, tijekom svog trajanja mora
ispunjavati bitne zahtjeve za građevinu i druge uvjete propisane
Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na
temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/2007), lokacijskim uvjetima utvrđenim na temelju istog Zakona, te drugim uvjetima propisanim posebnim propisima koji su od utjecaja na bitne zahtjeve za građevinu.

saznajte više >>
Sanacije čeličnih konstrukcija

Čelik kao i svaki drugi građevinski materijal podložan je propadanju i oštećenjima. Kod čelika najznačajniji uzrok propadanja je korozija. Kako bi očuvali konstrukciju nužno je redovito vršiti preglede i na vrijeme sanirati odnosno obnavljati antikorozivnu zaštitu iste. Našim klijentima nudimo radove visokotlačnog (hidrodinamičkog) čišćenja čeličnih konstrukcija vodom pod visokim tlakom (> 2.000,00 bar-a) kao i antikorozivnu zaštitu istih.

saznajte više >>
Radovi hidrodemoliranja


Hidrorazaranje je metoda uklanjanja propalog betona koja koristi vodu pod visokim pritiskom. Dotrajali materijal se odvaja od zdrave betonske konstrukcije ostavljajući neispucani beton netaknut. Hidrorazaranje je u skladu s novom europskom normom Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija HRN EN 1504.

Prednosti uklanjanja betona hidrorazaranjem su mnoge.
Sam mehanizam proširenja i nadjačavanja veza u pukotinama kod hidrorazaranja uvjetuje selektivno uklanjanje samo propalog betona. To znači manje materijala za dovršetak popravka betonske konstrukcije. 
Hidrorazaranje ne unosi dodatne vibracije u konstrukciju i okolinu. Tako stabilnost cijele konstrukcije nije ugrožena, zdravi beton je sačuvan od novih mikro pukotina, armatura od oštećenja.

saznajte više >>
Radovi injektiranja

Injektiranje pukotina u betonu vrši se kako bi se vratila originalna svojstva monolitne komponente betonske konstrukcije, odnosno njena čvrstoća, krutost i zbijenost.

Injektiranjem se sprečava šteta od prodora vode ili drugih agresivnih tvari u betonsku građevinu, bez poboljšanja karakteristika njene konstrukcije.

saznajte više >>
Antikorozivna zaštita konstrukcija

Životni vijek građevine uvjetovan je razvitkom korozije u njenoj strukturi. Korodiranje materijala povećava volumen elementa kojeg taj materijal sačinjava. U armiranom betonu povećanje volumena armature uzrokuje izbijanje dijela betona koji služi kao zaštita armaturi, što rezultira narušavanjem funkcije sprega beton – armatura. 

saznajte više >>

DJELATNOSTI

Klijenti