Digitalna transformacija poslovanja tvrtke MAR

NAZIV POZIVA: Bespovratne potpore za digitalizaciju
KOD POZIVA: NPOO.C1.1.2. R3-I3.01
NAZIV PROJEKTA: Digitalna transformacija poslovanja tvrtke MAR
BROJ UGOVORA: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0689
NAZIV KORISNIKA: MAR d.o.o.

Svrha projekta: Predloženi projekt ima za cilj jačanje tržišne pozicije i produktivnosti tvrtke MAR. Centralni problem predstavljaju suboptimalni poslovni procesi i nedovoljno razvijene digitalne vještine zaposlenika što posljedično dovodi do smanjene smanjene produktivnosti rada I stagnacijom tržišne pozicije tvrtke. Navedeni problem adresirat će se nabavom i implementacijom novih digitalnih alata i opreme te jačanjem digitalnih vještina što će rezultirati digitalnom transformacijom, značajnim podizanjem produktivnosti, tehnološke razine i optimizacijom poslovnih procesa te jačanjem tržišne pozicije poduzeća. Ciljne skupine projekta su tvrtke i zaposlenici, te klijenti. 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
• R1: Implementirani novi digitalni alati visoke tehnologije 
• R2: Digitalizirano i optimizirano 5 poslovnih procesa i omogućena digitalna transformacija tvrtke
• R3: Ojačani stručni kapaciteti tvrtke – min 50% zaposlenika sudjelovalo u edukacijama digitalnih vještina
• R4: Projekt uspješno proveden i implementiran plan digitalne tranzicije


UKUPAN IZNOS PROJEKTA: 65.671,27 €
IZNOS EU POTPORE: 31.500,45 €
Razdoblje provedbe projekta: 15.08.2022 do 15.08.2024
Kontakt za više informacija:
gorki.bratim@mar-samobor.hr
https://fondovieu.gov.hr/

Klijenti