O nama

O nama

Tvrtka MAR d.o.o. osnovana 1986. godine za izvođenje građevinskih i energetskih radova na infrastrukturnim objektima. Bavimo se radovima u građevinarstvu, prvenstveno u području konstruktivnih sanacija armiranobetonskih, zidanih i čeličnih konstrukcija na objektima visokogradnje i niskogradnje.

Kroz dosadašnji rad profilirali smo se u tvrtku sa stručnim kadrom i potrebnom opremom za samostalno izvođenje radova. Također, kao tvrtka s dugogodišnjim iskustvom surađujemo i s nizom specijaliziranih tvrtki te našim klijentima nudimo kompletnu uslugu od projektiranja do izvođenja radova. 

U skladu s našom poslovnom filozofijom, u radu koristimo suvremene tehnologije i najkvalitetnije materijale te stalno ulažemo u stručno usavršavanje svih kadrova, kako bi našim klijentima pružili vrhunsku uslugu. Uspješno poslovanje tvrtke kroz više od 30 godina garancija je našim klijentima da smo respektabilna tvrtka vrijedna povjerenja.Capture


 
POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA
Uvođenjem u poslovanje tvrtke i primjenom europskih normi EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 i EN ISO 45001:2018, direktor tvrtke MAR d.o.o. odabrao je politiku integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnošću na radu.

Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i ostalih zainteresiranih strana, vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem te sigurnošću na radu, odnosno poslovni uspjeh tvrtke MAR d.o.o. počiva na zalaganju svih zaposlenika u postizanju zadovoljstva naših korisnika pružanjem kvalitetnih, sigurnih, pouzdanih i ekološki prihvatljivih usluga.

Integrirani sustav upravljanja je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom tvrtke, imaju obavezu:
- zadovoljavati zakone i druge obvezujuće propise
- zadovoljavati zahtjeve i potrebe korisnika
- sprječavati onečišćenje okoliša, ugrožavanje zdravlja i sigurnosti ljudi te odgovorno gospodariti prirodnim resursima
- postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima
- neprestano poboljšavati djelotvornost svojih postupaka i poslovnih procesa
- poštovati zahtjeve norme i primjenjivati je u svakodnevnom radu 

Stalnim preispitivanjem zahtjeva svih vanjskih i unutarnjih zainteresiranih strana želimo djelovati na potencijalne rizike te osiguravati visok stupanj sigurnosti i odgovornosti kako za naše zaposlenike, tako i za korisnike, ali i za širu društvenu zajednicu. U sustav su implementirani odgovarajući principi i metode prepoznavanja i upravljanja rizicima, a sve naše aktivnosti temeljimo na suradnji svih zaposlenih i onih koji rade za nas i u naše ime na procjeni rizika, s ciljem ranog eliminiranja uzroka potencijalnih incidenata, akcidenata, opasnih situacija te prevenciji ozljeda.

Klijenti