Jačanje konkurentnosti tvrtke Mar d.o.o. uvođenjem ISO normi


Kod projekta. KK.03.2.1.14.0129

SVRHA PREDLOŽENOG PROJEKTA je uvođenjem i primjenom globalno priznatih normi ISO 9001 i 14001 za upravljanje kvalitetom i okolišem povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Mar d.o.o. Provedbom projekta tvrtka će biti u mogućnosti dobivati nove poslove i nove klijente koji zahtijevaju od dobavljača usklađenost prema međunarodno priznatim normama, a u kojima do sada nije mogla konkurirati.

Ukupna vrijednost projekta: 115.125,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 92.100,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 78.285,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 28.12.2018. do 28.6.2019.

Rezultati projekta:

- Ishođen certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001
- Ishođen certifikat upravljanja okolišem ISO 14001

Voditelj projekta i kontakt osoba:

Gorki Bratim, ing.građ., direktor  
gorki.bratim@mar-samobor.hr


Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj
  
* Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Mar d.o.o.
* Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Klijenti