Širenje poslovanja na područje grada Petrinje i poboljšanje konkurentnosti tvrtke MAR d.o.o.


Kratak opis projekta: Svrha projekta je nabavom stroja nove tehnologije povećati konkurentnost tvrtke Mar d.o.o. te poduprijeti održivu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju Grada Petrinje. U sklopu projekta nabavit će se robotizirani sustav za hidrodinamičko razaranje s alatima i educirati djelatnike tvrtke za efikasnije korištenje robotiziranog sustava i nove opreme.

Ukupan iznos projekta: 734.766,50 kn

Iznos EU potpore: 499.641,22 kn

Razdoblje provedbe projekta: 15.11.2018.- 01.04.2021.

Ciljevi projekta (rezultati projekta): Projekt će doprinijeti zadržavanju postojećih radnih mjesta, zapošljavanju 2 nova djelatnika unutar podružnice Petrinja i povećanju prihoda od prodaje za 5% do 2023. godine u odnosu na 2017. godinu te povećanju kvalitete života na području Grada Petrinje.

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:
Element projekta 1: Nabava robotiziranog sustava za hidrodinamičko razaranje s alatima
Element projekta 2: Provedba edukacije djelatnika
Element projekta 3: Upravljanje projektom
Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta: Nabavljen robotizirajući sustav, odgovarajući agregat i oprema, ojačani stručni kapaciteti djelatnika tvrtke edukacijom za efikasnije korištenje robotiziranog sustava i nove opreme, ostvaren preduvjet povećanje kapaciteta tvrtke, povećana vidljivost tvrtke.

Voditelj projekta i kontakt osoba: Gorki Bratim, gorki.bratim@mar-samobor.hr

Više informacija na:
http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke MAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Klijenti