Sanacije zidanih konstrukcija


O ZIDANIM KONSTRUKCIJAMA

Iako su zidane konstrukcije jedan od najstarijih načina građenja arhitektonskih objekata, ovaj tip konstrukcija nema u potpunosti definirane parametre koji utječu na njeno ponašanje izazvano opterećenjem. Uzrok ovoga je u najvećoj mjeri činjenica da osobine zidanih konstrukcija uveliko značajno variraju u ovisnosti od upotrijebljenih materijala i kvalitete izvođenja.

Svakodnevno se susrećemo sa velikim brojem praktičnih problema kod zidanih konstrukcija.
Oštećenje konstrukcije podrazumijeva situaciju u kojoj je konstrukcija reducirala ili izgubila vlastiti kapacitet nosivosi, pa sve dok nije, u ekstremnim situacijama, kolabirala. Ovakve situacije obično su karakterizirane pukotinama, rušenjem, odvajanjem dijelova konstrukcije, stalnom deformacijom, naginjanjem. Svaki objekat na kojem se konstruktivno intervenira je sam za sebe poseban zadatak, dakle nema univerzalnih recepata i gotovih rješenja.

RAZLOZI ZA PRISTUP SANACIJI I REKONSTRUKCIJI ZIDANIH OBJEKATA

Nosiva konstrukcija objekta mora biti sigurna, upotrebljiva i trajna za predviđeno vrijeme. Potrebno je također da se u toku trajanja objekta, odnosno njegovog korištenja, obavlja redovno tekuće održavanje te eventualni popravci. Međutim, uslijed nepredviđenih djelovanja kao i neizbježnih vremenskih utjecaja, na objektu se i pored tekućeg održavanja javljaju oštećenja koja mogu izazvati značajne probleme.

Pored same starosti objekata,  i materijala koji su ugrađeni u njih, na objekte djeluju i opterećenja od potresa, pomjeranja i slijeganja terena, tj. temeljnog tla, požara i slično U takvim slučajevima ozbiljno se pristupa poduzimanju odgovarajućih mjera i postupaka, ovisno od stupnja i uzroka oštećenja, sa ciljem da se konstrukcija objekta dovede u zadovoljavajuće stanje.


Sanacija i ojačanje zidanih konstrukcija vrše se:

1)      povezivanjem konstrukcije zidova u nivou međukatnih konstrukcija;

2)    ojačanjem i sanacijom postojećeg nosivog sistema;

3)    ojačanjem sa prezidavanjem pojedinih zidova u sistemu konstrukcije;

4)    uvođenjem novih zidova u osnovni sistem konstrukcije


Konstrukcije od kamena ojačavaju se:

1)    injektiranjem zidova cementnom emulzijom ili drugim odgovarajućim spojnim sredstvima;

2)    uvođenjem vertikalnih i horizontalnih veza i injektiranjem cementnom emulzijom;

3)    uvođenjem armirano-betonskih zidova s jedne strane zida, kao i injektiranjem cementnom emulzijom


Konstrukcije od opeke ili raznih vrsta blokova:

1)    injektiranjem pukotina cementnom emulzijom;

2)    oblaganjem zidova s jedne ili s obje strane armaturom i reparaturnim mortom pri čemu se armatura sidri na prethodno očišćeni zid na kome su otvorene reške (fuge) i pukotine koje se    ispunjavaju na čitavoj debljini zida;

3)    uvođenjem vertikalnih i horizontalnih serklaža, uz injektiranje pukotina;

4)    prednaprezanjem zidova uz prethodno injektiranje pukotina cementnom emulzijom

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti