Sanacije zidanih konstrukcija

Iako su zidane konstrukcije jedan od najstarijih načina građenja arhitektonskih objekata, ovaj tip konstrukcija nema u potpunosti definirane parametre koji utječu na ponašanje konstrukcije tijekom djelovanja opterećenja. Uzrok tomu u najvećoj mjeri je činjenica da osobine zidanih konstrukcija uvelike variraju ovisno o upotrebljenim materijalima i kvaliteti same izvedbe konstrukcije.

Oštećenje konstrukcije podrazumijeva situaciju u kojoj je konstrukcija reducirala ili izgubila vlastiti kapacitet nosivosti, a u ekstremnim situacijama i kolabirala. Ovakve situacije obično su karakterizirane pukotinama, rušenjem, odvajanjem dijelova konstrukcije, stalnim deformacijama, naginjanjem i sl. Nosiva konstrukcija objekta mora biti sigurna, upotrebljiva i trajna tijekom cijelog svog predviđenog vijeka trajanja. Kako bi se produžio vijek trajanja konstrukcije, a samim time i vrijeme korištenje objekta, potrebno je provoditi redovno tekuće održavanje te izvršiti eventualne popravke.

Međutim, usprkos redovitom održavanju, na konstrukciji se javljaju i oštećenja nastala uslijed nepredviđenih djelovanja i neizbježnih vremenskih utjecaja. Sama starosti objekta i ugrađenih materijala te opterećenja od potresa, požara, slijeganja temeljnog tla i sl. mogu izazvati značajne probleme. U takvim slučajevima ozbiljno se pristupa poduzimanju odgovarajućih mjera i postupaka, ovisno o stupnju i uzroku oštećenja, a s ciljem da se konstrukcija objekta dovede u zadovoljavajuće stanje.

Sanacija i ojačanje zidanih konstrukcija vrše se:
- povezivanjem konstrukcije zidova u nivou međukatnih konstrukcija
- ojačanjem i sanacijom postojećeg nosivog sustava
- ojačanjem i prezidavanjem pojedinih zidova konstrukcije
- uvođenjem novih zidova u osnovni nosivi sustav

Konstrukcije od kamena ojačavaju se:
- injektiranjem zidova cementnom emulzijom ili drugim odgovarajućim spojnim sredstvima
- uvođenjem vertikalnih i horizontalnih veza i injektiranjem cementnom emulzijom
- uvođenjem armiranobetonskih zidova s jedne strane zida te injektiranjem cementnom emulzijom

Konstrukcije od opeke ili raznih vrsta blokova ojačavaju se:
- injektiranjem pukotina cementnom emulzijom
- oblaganjem zidova s jedne ili s obje strane armaturom i reparaturnim mortom, pri čemu se armatura sidri na prethodno očišćeni zid s otvorenim reškama (fugama) i pukotinama koje se ispunjavaju na čitavoj debljini zida
- uvođenjem vertikalnih i horizontalnih serklaža, uz injektiranje pukotina
- prednaprezanjem zidova uz prethodno injektiranje pukotina cementnom emulzijom

Svakodnevno se susrećemo s velikim brojem praktičnih problema kod zidanih konstrukcija, pri čemu je svaki objekt na kojem se konstruktivno intervenira sam za sebe poseban zadatak, tj. nema univerzalnih recepata i gotovih rješenja.

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti