Sanacije armiranobetonskih konstrukcija

Radi sigurnosti i izgleda armiranobetonskih konstrukcija, održavanje i popravci su neizbježni. Njihov opseg i učestalost ovise prije svega o kakvoći izvedbe, preventivnoj zaštiti i održavanju.

Uzroci propadanja armiranobetonskih konstrukcija mogu biti vanjski, npr. uvjeti okoliša u kojem se konstrukcija nalazi i unutarnji, npr. proizvodnja, ugradnja i održavanje konstrukcije.

Utvrđivanje oštećenja se obavlja vizualnim pregledom (postojanje korozijskih oštećenja, pojava pukotina na konstrukciji, pojava raslojavanja betona itd.) te terenskim i laboratorijskim ispitivanjima (dubina karbonatizacije betona, debljina zaštitnog sloja betona nad armaturom, zasićenost kloridima itd.). Na osnovu dobivenih podataka izrađuje se procjena stupnja oštećenosti armiranobetonskih površina, a na temelju koje se dalje određuje tehnološko rješenje sanacije konstrukcije, odnosno projekt s uputama i postupcima popravka.

Suvremena tehnologija izvođenja radova na sanaciji armiranobetonskih konstrukcija obuhvaća sljedeće faze radova:
1. Hidrodemoliranje (hidrorazaranje) betonskih konstrukcija
2. Hidrodinamičko čišćenje
3. Zaštita, zamjena i dopuna armature
4. Injektiranje pukotina
5. Reprofiliranje betonskih konstukcija reparaturnim mortovima
6. Nanošenje zaštitno-dekorativnih sustava
 
1. HIDRODEMOLIRANJE (HIDRORAZARANJE) BETONSKIH KONSTRUKCIJA
Hidrodemoliranje ili hidrorazaranje je postupak hidrodimaničkog uklanjanja oštećenog betona vodom pod visokim tlakom do 2500 bara, do čiste, zdrave i čvrste podloge. Hidrodinamički postupak osigurava kvalitetniju zaštitu postojeće armature i stvara izvrsnu površinu za ugradnju reprofilacijskih materijala.
Značajna razlika hidrodinamičkog postupka uklanjanja betona, u odnosu na mehanički postupak udarnim čekićem, je ta da se u armiranobetonskoj konstrukciji ne stvaraju vibracije koje uzrokuju pojavu mikropukotina te se čuva cjelovitost konstrukcije uz paralelno čišćenje armature do visokog sjaja. Hidrodinamički postupak je tehnologija koja je postala iznimno prihvaćena u svijetu upravo zbog svoje široke primjene i navedenih prednosti pri uporabi.

2. HIDRODINAMIČKO ČIŠĆENJE
Nakon hidrodinamičkog uklanjanja oštećenog betona konstrukcije, potrebno je očistiti površinu betona hidrodinamičkim postupkom, odnosno visokotlačnim pranjem mlazom vode pod visokim tlakom do 800 bara. Ovim postupkom uklanjaju se sve nečistoće, a ujedno se i betonska površina priprema za ugradnju sanacijskih i reprofilacijskih materijala.

3. ZAŠTITA, ZAMJENA I DOPUNA ARMATURE
Armatura služi za ojačanje betonske konstrukcije na način da preuzima vlačna naprezanja u konstrukciji, stoga ukoliko se uspostavi da je oštećenje značajno, potrebno je izvršiti popravak ili zamjenu pojedinih šipki armature.
Armaturu prethodno treba očistiti od ostataka betona i hrđe do stupnja metalnog sjaja. Nakon čišćenja i pregleda armature, izvodi se zamjena i dopuna oštećenih armaturnih šipki te se zatim cjelokupna armatura konstrukcije adekvatno zaštićuje od korozije zaštitnim antikorozivnim premazima.

4. INJEKTIRANJE PUKOTINA
Prilikom pregleda armiranobetonskih konstrukcija često se ustanovi pojava pukotina. Pukotine u betonskim konstrukcijama predstavljaju veliku opasnost jer, osim što uzrokuju konstruktivne probleme, omogućavaju i prodor klorida, štetnih plinova te ostalih štetnih tvari u konstrukciju. Iz navedenih razloga, pukotine širine ≥ 0,3 mm potrebno je adekvatno sanirati konstruktivnim injektiranjem.
Injektiranje se izvodi standardnim postupkom utiskivanja injekcijske smole u pukotinu. Prvo je potrebno zasjeći trag pukotine na površini betona u obliku slova "V" te ga zapuniti visokokvalitetnim brtvilom. Nakon toga slijedi bušenje injekcijskih cjevčica (packera) te injektiranje smjese pod tlakom.

5. REPROFILIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA REPARATURNIM MORTOVIMA
Na mjestima uklonjenog betona izvodi se reprofiliranje betonskih površina kako bi se konstrukcija obnovila. Reprofiliranje površina izvodi se tzv. "mokrim postupkom", odnosno strojnom ugradnjom sanacijskih reparaturnih mortova za popravak armiranobetonskih konstrukcija.

6. NANOŠENJE ZAŠTITNO-DEKORATIVNIH SUSTAVA
Nakon završetka sanacijskih radova, preporuča se sve vidljive i izložene površine armiranobetonske konstrukcije premazati zaštitnim sustavom kako bi se istoj podigla estetska vrijednost i povećala trajnost.

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti