Radovi hidrodemoliranjaHidrodemoliranje (hidrorazaranje) je metoda uklanjanja betona koja koristi mlaz vode pod visokim pritiskom. Najčešće se koriste visokotlačne pumpe radnog tlaka od 1600 do 2500 bar-a.

Prednosti uklanjanja betona hidrodemoliranjem:

-       hidrodemoliranje ne unosi dodatne vibracije u konstrukciju. Na taj način stabilnost cijele    konstrukcije  nije ugrožena, zdravi beton je sačuvan od novih mikropukotina i ne dolazi do    oštećenja armature
-        armatura se automatski čisti do visokog sjaja
-        hrapavost i prionjiovst postojećeg betona je visoke razine

Hidrodemoliranje je tehnologija u skladu s europskom normom Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija HRN EN 1504.

Visokotlačno čišćenje (pranje) konstrukcija

Hidrodinamičko čišćenje je tehnika uklanjanja neželjenih naslaga i dubinskog čiščenja konstrukcija vodom pod visokim pritiskom. Metoda je srodna hidrodemoliranju uz razliku što ne dolazi do uklanjanja već samo čišćenja betona uz znatno niže tlakove (najčešće do 800 bar-a). Temelji se na mehaničkom razaranju adhezivnih veza između naslaga i korisnog materijala.

Prednosti:

-          metoda je prikladna za svaki radni okoliš jer koristi samo vodu bez dodatka kemikalija
-          korištena voda se može nazad usisati i filtrirati pa možemo reći da je to održiv način čišćenja površina

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti