Radovi hidrodemoliranja

Hidrodemoliranje ili hidrorazaranje je metoda hidrodinamičkog uklanjanja betona koja koristi mlaz vode pod visokim tlakom. Hidrodemoliranje je najčešće izvodi visokotlačnim pumpama radnog tlaka od 1600 do 2500 bara.

Uklanjanje betona hidrodemoliranjem ima sljedeće prednosti:
- hidrodemoliranje ne unosi dodatne vibracije u konstrukciju te na taj način stabilnost cijele konstrukcije nije ugrožena, a zdravi beton je sačuvan od novih mikropukotina
- ne dolazi do oštećenja armature
- armatura se automatski čisti do visokog sjaja
- hrapavost i prionjiovst postojećeg betona je visoke razine
- u skladu je s europskom normom HRN EN 1504 (Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija)

Nakon hidrodinamičkog uklanjanja oštećenog betona konstrukcije, betonska površina čisti se hidrodinamičkim postupkom. Hidrodinamičko čišćenje je tehnika uklanjanja neželjenih naslaga i dubinskog čišćenja konstrukcije koja se temelji na mehaničkom razaranju adhezivnih veza između naslaga i korisnog materijala. Metoda hidrodinamičkog čišćenja izvodi se mlazom vode pod visokim tlakom do 800 bara i srodna je hidrodemoliranju uz razliku što ne dolazi do uklanjanja već samo čišćenja betona uz znatno niže tlakove. 

Čišćenje betona hidrodinamičkim postupkom sljedeće prednosti:
- metoda je prikladna za svaki radni okoliš jer koristi samo vodu bez dodataka i kemikalija
- korištena voda se može nazad usisati i filtrirati, stoga možemo reći da je to održiv način čišćenja površina

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti