Radovi injektiranja


Najčešći uzroci nastajanja pukotina na AB konstrukcijama: neadvekatna ugradba i njegovanje svježeg betona, korozija armature, vibracije, preopterećenje, slijeganje tla i sl. čime se povećava propusnost betona AB konstrukcije i smanjuje vijek trajanja iste.

Najčešći problem pukotina  na AB konstrukcijama:

-   širenje pukotina te nastanak novih pukotina (povećanje propusnosti betona)

-   mogućnost prodora vode (i agresivnih tvari iz okoline) i daljnje oštećenje AB konstrukcije

Za sanaciju pukotina koristimo suvremene sisteme brtvljenja injektiranjem materijala (smola) pod visokim ili niskim pritiskom sa visokotlačnim ili niskotlačnim pumpama kroz prethodno izbušene packere (odabir packera ovisi o tlaku injektiranja) kako bih se sprječilo daljnje proširenje pukotina kao i ulaz vode i agresivnih tvari iz okoline kroz AB konstrukciju.

Ovisno o karakteristikama pukotina i utjecaju okoline injektiraju se materijali kompatibilnih svojstava.

Sve materijale koje koristimo prilikom izvođenja radova posjeduju tehničke listove i izjave o svojstvima.

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti