Radovi injektiranja

Injektiranje pukotina metoda je sanacije pukotina na armiranobetonskim konstrukcijama. Pukotine u betonu česta su pojava prvenstveno zbog neadvekatne ugradnje i njegovanja svježeg betona, korozije armature, vibracija, preopterećenja, slijeganja temeljnog tla i sl.

Pukotine u betonskim konstrukcijama predstavljaju veliku opasnost jer, osim što uzrokuju konstruktivne probleme, povećavaju propusnost betona i omogućavaju prodor klorida, štetnih plinova te ostalih štetnih tvari u konstrukciju, čime se smanjuje vijek trajanja iste.

Najčešći problemi armiranobetonskih konstrukcija uzrokovani pojavom pukotinama su:
- daljnje širenje pukotina i nastanak novih, a samim time i povećavanje propusnosti betona
- omogućavanje prodora vode i agresivnih tvari iz okoliša te daljnje oštećenje konstrukcije

Pukotine u betonu nužno je adekvatno sanirati postupkom konstruktivnog injektiranja. Injektiranje pukotina izvodi se standardnim postupkom utiskivanja injekcijske smole u pukotinu. Prvo je potrebno zasjeći trag pukotine na površini betona u obliku slova "V" te ga zapuniti visokokvalitetnim brtvilom. Nakon toga slijedi bušenje injekcijskih cjevčica, tzv. packera te injektiranje smjese pod tlakom.

Za sanaciju pukotina koristimo suvremene sustave brtvljenja i injektiranja injekcijskih materijala (smola) pod visokim ili niskim tlakom s visokotlačnim ili niskotlačnim pumpama kroz prethodno izbušene packere, pri čemu odabir packera ovisi o tlaku injektiranja. Metodom injektiranja spriječava se daljnje proširenje pukotina kao i ulaz vode i agresivnih tvari iz okoline kroz armiranobetonsku konstrukciju.

Ovisno o karakteristikama pukotina i utjecaju okoline, pukotine injektiramo materijalima kompatibilnih svojstava, a sve materijale koje koristimo prilikom izvođenja sanacijskih radova posjeduju tehničke listove i izjave o svojstvima.

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti