Sanacije čeličnih konstrukcija

.

Čelične površine, objekti i instalacije zbog utjecaja atmosfere, tlaka i vode podložne su utjecaju korozije. Vlažnost i temperatura, UV zračenje, kemijska izloženost i mehanička oštećenja neki su od uzroka nastajanja korozije od koje je potrebno zaštititi čelične konstrukcije kako bi produžili njihov vijek trajanja. Zaštitu čeličnih konstrukcija vršimo primjenom zaštitnih sustava premaza. Kako bi se osiguralo da će sustav premaza pružiti dugoročnu zaštitu, važno je da se izvrši odgovarajuća priprema površine prije nanošenja premaza. Površinu pripremamo metodom abrazivnog čišćenja, mehaničkog ili ručnog, nakon čega se površina čisti vodom pod visokim pritiskom.

WATERJETTING, kojim se tvrtka Mar d.o.o. koristi u pripremi čelične konstrukcije, je hidrodinamički postupak uklanjanja korozije i pripreme površina čeličnih konstrukcija mlazom vode pod ultravisokim tlakom do 3000 bara. . Nastale otpadne tvari se mogu direktno usisavati u vakuum postrojenje, a voda vratiti na pročišćavanje ukoliko je isto potrebno. Ovom metodom se ispunjavaju svi ekološki uvjeti i uvjeti zadani od strane internacionalnih proizvođača premaza i boja.

Metoda kojom se trvtka Mar d.o.o. koristi prilikom nanošenja premaza na čeličnu konstrukciju naziva se “AIRLESS” ili BEZRAČNO NANOŠENJE ANTIKOROZIVNE ZAŠTITE i predstavlja postupak prskanja kod površinske zaštite. Pod velikim hidrauličkim tlakom preko male mlaznice nanosi se antikorozivna zaštita na čelične površine bez dodatnog zraka (airless) čime se postižu visoke vlačne čvrstoće i krajnja kvaliteta AKZ sustava.


ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA KONSTRUKCIJA

 Čelik je material koji svakodnevo u upotrebi i praktički je sastavni dio manje više svake građevinske konstrukcije. Propadanje čelika, a samim time i zaštita istog je od esencijalne važnosti za trajnost i nosivost neke konstrukcije. Antikorozivna zaštita čeličnih elemenata se određuje u ovisnosti o korozivnoj izloženosti elemenata i potrebnoj trajnosti iste.

 Kategorije trajnosti antikorozivne zaštite su:

·         Niska                    2- 5        godina
·         Srednja                5-15       godina
·         Visoka                  › 15        godina

 Kategorije korozivne izloženosti tj. okoliša dijelimo u razrede od C1-C5 gdje je C1 okolina koja ima vrlo nizak utjecaj na pojavu korozije i C5 vrlo visok utjecaj.
 Na temelju gornja dva parametra određuje se sustav antikorozivne zaštite, a najčešće se vrši organskim premazima ili vručim cinčanjem (tablica 1).

Tablica 1: Sustavi antikorozivne zaštite

 tablica 1

 Prije nanošenja zaštitnih premaza potrebno je površinu materijala očistiti od hrđe i stranih tvari kako bi se ostvarila prionjivost podloge.

 Metode koje se primjenjuju za čišćenje podloge prije nanošenja zaštitnih premaza:

·         Čišćenje četkama
·         Pjeskarenje, sačmarenje i vodeni mlaz pod pritiskom

 Ocjene očišćenosti podloge su:

·         Za ručno čišćenje:                                                          St 2, St 3
·         Za pjeskarenje, sačmarenje, vodeni mlaz:          Sa 1, Sa2, Sa , Sa 3

Za vrijeme nanošenja premaza potrebno se je pridržavati uputa i preporuka proizvođaća materijala te proizvod nanositi isključivo u uvjetima koji su pogodni za ugradnju (odgovarajuća temperatura, vlažnost zraka i sl).
Kod nanošenja premaza kontrolira se debljina mokrog sloja premaza upotrebom mjernih češljeva.

 Po završetku radova potrebno je izvršiti sljedeće kontrole:

·         vizualna kontrola
·         kontrola prionjivosti - cross cut test
·         kontrola debljine suhog filma korištenjem elektroničkog uređaja

Kod metode vručeg cinčanja elemente konstrukcije potrebno je izložiti kiseloj kupki kako bi se osigurala prionjivost prevlake.

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti