Ojačanje konstrukcije FRP sustavima (karbonske lamele)

Osim injektiranja i standardnih tehnologija sanacije konstrukcija, u svom radu koristimo i tehnologiju ojačanja konstrukcija karbonskim lamelama te karbonskim i staklenim platnima, odnosno tehnologiju ojačana konstrukcija poznatu kao FRP (eng. Fibre Reinforced Polymer). Uz mnoge metode ojačanja konstrukcija, FRP proizvodi imaju najveću primjenu u ojačanju zidanih konstrukcija. Također, osim karbonskih lamela te karbonskih i staklenih platna, postoje i šipke od FRP materijala kojima se, umjesto čeličnim šipkama, mogu armirati konstrukcije.

FRP materijali su polimeri ojačani vlaknima, odnosno to su kompozitni materijali koji se sastoje od polimerne matrice i armaturnih vlakana. Kao sanacijski materijali, koriste se kada je potrebno pojačati nosivost konstrukcije zbog planiranog povećanja korisnog opterećenja, nastalog uslijed planirane izvedbe prodora ili uklanjanja određenih nosivih elemenata.

Primjena FPR tehnologije ojačanja konstrukcija preporučuje se za:
- vanjsko ovijanje tlačno ili savojno preopterećenih elemenata, kao što su npr. stupovi, nosači, cjevovodi, dimnjaci i sl.
- obnovu konstrukcija koje su lokalno oštećene zbog udaraca, npr. nadvožnjaci oštećeni zbog previsokih prijevoznih sredstava
- statička i protupotresna ojačanja zidanih lukova i svodova s oblogom na gornjoj strani

Prednosti ojačanja FRP sustavima su:
- otpornost na koroziju
- visoka vlačna čvrstoća
- dobro ponašanje pod dinamičkim djelovanjem
- otpornost na većinu lužina i kiselina
- mogućnost prigušenja vibracija
- izrazito dobar odnos čvrstoće i vlastite težine (40-50 puta veći nego kod čelika)

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti