Sanacije armirano betonskih konstrukcijaRadi sigurnosti i izgleda armiranobetonskih konstrukcija održavanje i popravci su neizbježni. Njihov opseg i učestalost ovise prije svega o kakvoći izvedbe, preventivnoj zaštiti i održavanju.
Uzroci propadanja mogu biti vanjski (uvjeti okoliša u kojem se nalazi) i unutarnji (proizvodnja, ugradba i održavanje).

Utvrđivanje oštećenja se obavlja vizualnim pregledom (postojanje korozijskih oštećenja, pojava pukotina na betonskoj konstrukciji, pojava raslojavanja betona itd.) te terenskim i laboratorijskim ispitivanjima (dubina karbonatizacije betona, debljina zaštitnog sloja betona nad armaturom, zasićenost kloridima itd.). Na osnovu tih podataka izrađuje se procjena stupnja oštećenosti armirano-betonskih površina, na temelju koje se određuje tehnološko rješenje odnosno projekt s uputama postupka popravka.

Suvremena tehnologija izvođenja radova na sanaciji AB konstrukcija obuhvaća slijedeće faze radova:

1.       Hidrodemoliranje (hidrorazaranje) betona vodom pod visokim pritiskom

2.       Hidrodinamičko čišćenje

3.       Zaštita, zamjena i dopuna armature

4.       Injektiranje pukotina

5.       Reprofiliranje betonskih struktura reparaturnim mortovima

6.       Nanošenje zaštitno-ukrasnih sustava

 
1.   HIDRODEMOLIRANJE (HIDRORAZARANJE) BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Hidrodemoliranje je postupak uklanjanja oštećenog betona vodom pod visokim pritiskom ˃2000 bar-a do čiste, zdrave i čvrste podloge. Hidrodinamički postupak osigurava kvalitetniju zaštitu postojeće armature i stvara izvrsnu površinu za ugradbu reprofilacijskih materijala.

Ono što stvara značajnu razliku hidrodinamičkog postupka u odnosu na mehanički postupak (udarni čekić) je taj da se ne stvaraju vibracije koje prouzrokuju pojavu mikropukotina u ab konstrukciji te čuva cjelovitost konstrukcije uz paralelno čišćenje armature do visokog sjaja.

Hidrodinamički postupak je tehnologija koja je postala široko prihvaćena u svijetu upravo zbog svoje široke primjene i prednosti pri uporabi.


2.   HIDRODINAMIČKO ČIŠĆENJE

Nakon uklanjanja oštećenog, betona potrebno je površinu betona oprati mlazom vode pod visokim pritsikom do 800 bara kako bismo uklonili sve nečistoće te pripremili betonsku površinu za ugradnju sanacijskih materijala.


3.   ZAŠTITA ARMATURE

Armatura služi za ojačanje betonske konstrukcije odnosno ista preuzima vlaćna naprezanja stoga moramo voditi brigu da je adekvatno zaštitimo.
Armaturu moramo prethodno očistiti od betona i ostataka hrđe do stupnja metalnog sjaja.
Ukoliko se uspostavi da je oštećenje značajno potrebno je izvršiti popravak ili zamjenu pojedinih šipki armature. Nakon pregleda i zamjene izvodi se zaštita cjelokupne armature s zaštitnim antikorozivnim premazima.


4.   INJEKTIRANJE PUKOTINA

Prilikom pregleda AB konstrukcije često se ustanovi pojava pukotina. Iste u betonskim konstrukcijama predstavljaju veliku opasnost jer, osim što pokazuju konstruktivne problem, omogućavaju prodor klorida, štetnih plinova i ostalih štetnih tvari unutar konstrukcije.

Pukotine zazora ≥ 0,3 mm potrebno je adekvatno sanirati konstruktivnim injektiranjem.

Injektiranje se izvodi standardnim postupkom utiskivanja injekcijske smole.

Prethodno je potrebno zasjeći u obliku „V“ trag pukotine na površini betona, te ga zapuniti visokokvalitetnim brtvilom. Nakon toga slijedi bušenje injekcijskih cjevčica (pakera) te injektiranje smjese pod tlakom.


5.   REPROFILIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA REPARATURNIM MORTOVIMA

Na mjestima uklonjenog betona izvodi se reprofiliranje betona kao bi se konstrukcija obnovila.
Reprofiliranje površina betona se izvodi ugradnjom sanacijskih reparaturnih mortova za popravak armirano betonskih konstrukcija. Radovi reprofilacije se izvode strojnom ugradnjom takozvanim “mokrim” postupkom.


6.   NANOŠENJE ZAŠTITNO- DEKORATIVNIH SUSTAVA

Nakon završetka sanacijskih radova preporuča se sve vidljive i izložene površine armiranobetonske konstrukcije premazati zaštitnim sustavom kako bi se istoj podigla estetska vrijednost i povećala trajnost.

Podjelite ovu stranicu:

Klijenti