Širenje poslovanja na područje grada Petrinje i poboljšanje konkurentnosti tvrtke MAR d.o.o.

Kod projekta: KK.08.2.1.10.0067

Opis projekta: Svrha projekta je nabavom stroja nove tehnologije povećati konkurentnost tvrtke MAR d.o.o. te poduprijeti održivu fizičku, socijalnu i gospodarsku regeneraciju grada Petrinje. U sklopu projekta nabavit će se robotizirani sustav za hidrodinamičko razaranje s alatima i educirati djelatnike tvrtke za efikasnije korištenje robotiziranog sustava i nove opreme.

Ciljevi projekta: Provedba projekta će doprinijeti zadržavanju postojećih radnih mjesta, zapošljavanju dva nova djelatnika unutar podružnice Petrinja i povećanju prihoda od prodaje za 5% do 2023. godine u odnosu na 2017. godinu te povećanju kvalitete života na području grada Petrinje.

Ukupan iznos projekta: 734.766,50 kn
Iznos EU potpore: 499.641,22 kn

Razdoblje provedbe projekta: od 15.11.2018. do 01.04.2021. godine

Projekt se sastoji od nekoliko glavnih aktivnosti:
- Element projekta 1: Nabava robotiziranog sustava za hidrodinamičko razaranje s alatima
- Element projekta 2: Provedba edukacije djelatnika
- Element projekta 3: Upravljanje projektom
- Element projekta 4: Promidžba i vidljivost

Rezultati projekta:
        - nabavljen robotizirajući sustav, odgovarajući agregat i oprema
        - ojačani stručni kapaciteti djelatnika tvrtke edukacijom za efikasnije korištenje robotiziranog sustava i nove opreme
        - ostvaren preduvjet povećanje kapaciteta tvrtke
        - povećana vidljivost tvrtke


Voditelj projekta i kontakt osoba:
Gorki Bratim, mag.ing.aedif., direktor
gorki.bratim@mar-samobor.hr


Više informacija na:

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke MAR d.o.o. za graditeljstvo i usluge
*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
 

Klijenti