Jačanje konkurentnosti tvrtke MAR d.o.o. uvođenjem ISO normi

Kod projekta: KK.03.2.1.14.0129

Opis projekta: Svrha projekta je uvođenjem i primjenom globalno priznatih normi ISO 9001 i ISO 14001 za upravljanje kvalitetom i okolišem povećati ukupnu konkurentnost tvrtke MAR d.o.o.

Cilj projekta: Provedbom projekta tvrtka MAR d.o.o će biti u mogućnosti dobivati nove poslove i nove klijente koji zahtijevaju od dobavljača usklađenost prema međunarodno priznatim normama, a u kojima do sada nije mogla konkurirati.

Ukupna vrijednost projekta: 115.125,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 92.100,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 78.285,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 28.12.2018. do 28.06.2019. godine

Rezultati projekta:
- ishođen certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001
- ishođen certifikat upravljanja okolišem ISO 14001


Voditelj projekta i kontakt osoba:
Gorki Bratim, mag.ing.aedif., direktor  
gorki.bratim@mar-samobor.hr


Više informacija na:
  
* Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke MAR d.o.o.
* Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Klijenti