Jačanje konkurentnosti tvrtke MAR d.o.o. primjenom IKT rješenja

Kod projekta: KK.03.2.1.19.0300

 
SVRHA PREDLOŽENOG PROJEKTA je uvođenjem novih IKT rješenja integrirati i optimizirati poslovne procese te povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Mar d.o.o. i omogućiti akviziciju novih klijenata i poslova te tržišnu ekspanziju.

Ukupna vrijednost projekta: 205.681,10 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 164.544,88 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 106.954,17 HRK

Ciljevi projekta: nabava potrebne informatičke opreme te nabava i implementacija AutoCAD LT programa (ili jednakovrijedno) neophodnih za uspješno projektiranje i proračune različitih građevinskih rješenja.

 Voditelj projekta i kontakt osoba:
Gorki Bratim, ing.građ., direktor, gorki.bratim@mar-samobor.hr

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj
  
* Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Mar d.o.o.
* Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Značke

Klijenti