EU Projekt 

Jačanje konkurentnosti tvrtke Mar d.o.o. uvođenjem ISO normi

 

Kratak opis projekta:

SVRHA PREDLOŽENOG PROJEKTA je uvođenjem i primjenom globalno priznatih normi ISO 9001 i 14001 za upravljanje kvalitetom i okolišem povećati ukupnu konkurentnost tvrtke Mar d.o.o. i omogućiti samostalno odrađivanje velikih poslovnih ugovora u građevini te tržišnu ekspanziju. Provedbom projekta tvrtka će biti u mogućnosti dobivati nove poslove / ugovore i nove klijente koji zahtijevaju od dobavljača usklađenost prema međunarodno priznatim normama, a u kojima do sada nije mogla konkurirati. Predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci s početkom provedbe 28.12.2018. do 28.6.2019.

 

Ukupna vrijednost projekta: 115.125,00 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 92.100,00 HRK
Odobrena bespovratna sredstva: 78.285,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: od 28.12.2018. do 28.6.2019.

 

Ciljevi projekta (rezultati projekta):

- Izrađeni dokumenti za uspješnu implementaciju normi

- Provedena izobrazbe ključnih zaposlenika za uvođenje normi - ojačani stručni kapaciteti

- Ostvareni preduvjeti za uvođenje ISO 9001 i ISO 14001

- Ishođen certifikat upravljanja kvalitetom ISO 9001

- Ishođen certifikat upravljanja okolišem ISO 14001

 

Voditelj projekta i kontakt osoba:
Gorki Bratim, ing.građ., direktor, gorki.bratim@mar-samobor.hr

 

Više informacija na:

http://www.strukturnifondovi.hr/
https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2017/05/OPKK-2014.-2020.-tehni%C4%8Dke-izmjene.pdf

*Sadržaj Internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Mar d.o.o.

*Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Klijenti